Gorski stražar

Varstvo gorske narave pomeni predvsem varstvo pred človekom. Obiskovalci pozabljamo, zakaj hodimo v naravo in da smo tam samo gostje. Nasprotno, postali smo največji onesnaževalci gorske narave. Kaj lahko storimo, da bo drugače, boljše? Varovati gorsko naravo s ciljem njenega ohranjanja s spodbujanjem drugačnega, do narave obzirnega obiskovanja in koriščenja gora ter s stalnim ozaveščanjem.

Varovanje gorske narave je bilo med programi usposabljanja Planinske zveze Slovenije eno prvih, samostojno vključeno v programu stražarjev od leta 1954 naprej, seveda pa je prisotno od vsega začetka v programu planinske šole, pri usposabljanju mentorjev planinskih skupin, vodnikov PZS….., vendar le z manjšim številom ur pri vsakem usposabljanju.

Komisija za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije preko meddruštvenih odborov planinskih društev in njihovih odborov za varstvo gorske narave izvede program usposabljanja, ki se imenuje Gorski stražar, ki je namenjen članom planinskih društev in drugim obiskovalcem gora, ki želijo poglobiti znanje o naravi in njenem varovanju in ga na planinskih izletih uporabiti za lažje in boljše spoznavanje in razumevanje oblik, procesov in pojavov v gorski naravi ter za posredovanje tega znanja drugim planincem, prijateljem….

Naziv gorski stražar pridobi tisti udeleženec tečaja, ki je prisoten pri vseh urah teoretičnega dela in pri praktičnem delu in uspešno opravi pisni preizkus znanja – izpit. Usposabljanje traja skupno 18 ur, od tega 10 ur teoretičnega dela in 8 ur praktičnega.

Po končanem usposabljanju udeleženci podajo slovesno zaobljubo, ki glasi:

»Vedno in povsod bom aktivno opravljal svojo vzgojno nalogo, z znanjem o naravi bogatil in dopolnjeval doživljanje gora vseh obiskovalcev gora, se udeleževal skupnih akcij odseka za varstvo narave, čuval ugled gorske straže ter bom v vseh pogledih vzoren planinec«.

Zaradi svojega življenja v naravi in povezanosti z njo je pomembno, da že zgodaj postanemo naravovarstveniki. Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega črpa planinstvo svojo moč in poslanstvo, so uteha našemu srcu, saj nam slika narave pove več kot tisoč besed.